100 år av kvinnlig rösträtt

Fredag den 24 maj är det 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor.
facebook Twitter Email