Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Lärare

Vi ska gemensamt förbättra lärarnas arbetsmiljö!

Här följer Patrik Karlsson insändarsvar på Angelica Molanders insändare i Mölndals-Posten!

Jag delar Angelica Molanders, Lärarförbundet, uppfattning om att vi borde ha flera behöriga lärare i Mölndal. Nu är Mölndal inte unikt, utan problemet med obehöriga lärare delas av många kommuner i Sverige, det är mer eller mindre ett nationellt problem. Vi har fortfarande nära 90% behöriga lärare i Mölndal. Det betyder dock inte att vi…

Läs mer
Forsåkersområdet

Byggstart på Forsåkersområdet närmar sig!

Nu har Mölndala lämnat ifrån sig förslaget till detaljplan för första etappen av Forsåkersområdet. Detaljplanen kommer nu ut på remiss efter beslut i stadens planeringsutskott.

Den första detaljplanen berör den östra delen av området. Det vill säga industrikärnan, de gamla byggnaderna där pappersmaskinerna står, samt området upp mot Kvarnbyn. Den här planen omfattar också största delen av forsområdet, det vill säga området runt Mölndalsån. Likaså är området för skolverksamheten berörd i denna delen av planen. Skolverksamheten är planerad att ligga…

Läs mer
Kenneth G Forslund och Patrik Karlsson

Nytt distrikt – ny hemsida! Kenneth tackar för sig.

På bilden ser vi Kenneth G Forslund, avgående ordförande i Bohusläns partidistrikt och Patrik Karlsson, föreslagen ordförande för nya partidistriktet Göteborgsområdet.

På lördag upphör Bohuslän och Norra Älvsborgs partidistrikt och ersätts av Fyrbodal och Göteborgsområdets partidistrikt. Bohusläns partidistrikts ordförande, Kenneth G Forslund kommer att avtacka den avgående styrelsen samt uppmärksamma de personer som gjort stora insatser för det gamla distriktet. De två årskongresserna hålls på lördag i Stenungsund och gästas av partisekreterare Lena Rådström Baastad. På förslag…

Läs mer
Aylin Fazelian

Aylin från Mölndal får stipendium för sitt engagemang

Aylin Fazelian tilldelas Ernst Wigforss stipendium för sitt internationella engagemang och för sina forskningsstudier i Kina.

Aylin undersöker frågan om EU:s roll som global aktör. I takt med att EU:s politiska befogenheter stärkts över åren, har EU framträtt som en viktig plattform för medlemsstaternas utrikespolitik. I sin fältresa till Kina studerar Aylin EU:s relation med Kina och hoppas bidra till en bättre förståelse för hur dagens EU verkar i en värld…

Läs mer
facebook Twitter Email