Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Patrik Karlsson

Färre barn i förskolegrupperna i Mölndal. Viktigt S löfte!

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal har som vallöfte utlovat att minska antalet barn i grupperna på förskolan. Vi har kommit en liten bit på väg i det arbetet, men det är så lite att det förmodligen inte märks så tydligt ute i verksamheten. Men trenden går åt rätt håll.

De åtgärder vi hittills använt oss av är ju i första hand att öka personaltätheten, det vill säga att tillföra mer resurser för att man ska kunna anställa fler pedagoger i verksamheten. Vi kan nu konstatera att med den metoden kommer vi snart inte längre. Det beror på att vi nu hamnar i det läget…

Läs mer
Helen Eliasson

Överskott på pengar – underskott på vård

”Det sticker i ögonen att vårdköerna har ökat samtidigt som regionen gör ett stort överskott under 2016 på nästan 1,6 miljarder kronor.” Ett uttalande man kan tro kommer från oss socialdemokrater. Men uttalandet kommer från revisionen i Västra Götalandsregionen, med anledning av årsredovisningen för 2016. 

Revisionens synpunkter går således hand i handske med den socialdemokratiska kritiken att det visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt om det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta. God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en verksamhet som levererar det som förväntas. Såväl…

Läs mer
Karin Vedlin

Mölndalsbor blir film och hamnar på kartan!

Karin Vedlin (S), ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden är glad att man lyckats få fram pengar för att sätta mölndalsborna på kartan i ett integrationsprojekt.

Under 2016 startade Kultur- och Fritidsnämnden arbetet med att forma ”Mölndals Ungdomsredaktion”. 2017 kommer redaktionen ha utbildat 12 ungdomar i åldern 17-23 år. Ungdomsredaktion har i uppdrag att spegla Mölndal och Sverige med nya ögon. Små korta filmer kommer spelas in där mölndalsbor berättar om sina favoritplatser i Mölndal. 2017 börjar man filma dessa berättelser och därefter börjar…

Läs mer
Marie Östh Karlsson

Fässbergsskolan i Mölndal invigd!

Det är roligt att få börja om från början. Det är som att få inviga ett växthus sa Marie Östh Karlsson (S) när hon invigde den nya Fässbergsskolan.

Det gamla Fässbergsgymnasiet är numera ombyggt till en modern 4-9 skola. Där det nu går 500 elever. Till hösten som kommer elevantalet öka till 600 elever. När det gäller det yttre så har stora asfaltsytor ersatts med konstgräs och lekytor. Invändigt har salar renoverats och arbetsmiljön för både lärare och elever har förbättrats. Den officiella…

Läs mer
facebook Twitter Email