Bokbussen i Mölndal blir kvar!

Den politiska majoriteten i Mölndal valde att låta Bokbussen rulla vidare. Beslutet fattades på Kultur&Fritidsnämnden igår, den 21/9. Bokbussen blir kvar och Balltorps bibliotek blir ett renodlat skolbibliotek.

Kultur och Fritidsnämnden har valt att låta Bokbussen rulla vidare i Mölndal. Samtidigt som detaljbudget för 2018 klubbades, togs beslut om sparåtgärder på verksamheten.

Bokbussen är både välbesökt, har många funktioner och servar många mölndalsbor. Från Eklanda till Hällesåker. Bland annat får Mölndals 82 förskolegrupper sin försörjning av böcker och media genom bokbussen. 10 av dessa grupper är litteraturprofilerade.

– Ur jämlikhetsperspektivet är vår bokbuss viktig. Tillgänglighet och flexibiliteten lika så. Mycket service till många medborgare. Det är bland annat detta vi grundat vårt beslut på, säger Pernilla Övermark (S), ordförande i Kultur&Fritidsnämnden.

Biblioteket i Balltorp går nu över till att bli ett renodlat skolbibliotek. Barnen kan fortsätta låna böcker och få tillgång till media. Övriga boklån kan också göras på de övriga biblioteken i staden, eller i den bokbuss vi nu valt att behålla.

Nu fokuserar vi på biblioteken i stadens tre tätorter, Mölndal, Kållered och Lindome. I Mölndals centrum invigs dessutom ett nytt toppmodernt bibliotek om bara några månader.

– Jag kan förstå att mötesplatsen som nu finns i biblioteksfilialen i Balltorp kommer att bli saknad. Men jag kan se andra lösningar på detta. Kanske genom samarbete med hyresvärdar och frivilliga organisationer?  Det är något som nu får diskuteras vidare. Sommarverksamheten i Djursjön har fått minskade anslag, men även där kan hopp genom andra, framtida möjligheter finnas, säger Pernilla Övermark (S)

Andra områden som besparas eller ses över är vaktmästeriet på Aktiviteten, Kulturnatt, minskade administrationskostnader, stängda konstgräsplaner 3 veckor under vintern och minskad pott för drift och skötsel av anläggningar.

Ingen person kommer att sägas upp. Det har lösts med pensionsavgångar och ej tillsatta tjänster. Summan av besparingarna är 1,7 miljoner kronor.

– Det är aldrig roligt att göra denna typ av inskränkning i verksamheten. Men vi har försökt att vara så lyhörda och öppna för mölndalsbornas synpunkter som möjligt och samtidigt ha respekt och ansvar för det uppdrag som åligger oss, avslutar Pernilla Övermark (S)

facebook Twitter Email