Stefan Gustafsson

Bostäder vid Spinneriet i Lindome inte uteslutet!

Signaturen ”Lindomebo” skriver i Mölndals-Posten att det inte blir några hus vid Spinneriet i Lindome och påstår att all utveckling sker i centrala Mölndal.

Signaturen ”Lindomebo” har fel. Vi har sagt nej till det liggande förslaget vid Spinneriet på 80 lägenheter men är öppna för en ansökan som tar hänsyn till omgivningen. I närheten ligger Gödebergs gård som i värsta fall kan få svårt att fortsätta sin verksamhet med nuvarande förslag då det finns skyddsavstånd för allergener. Vi värnar, som många Mölndalsbor, den verksamhet Gödeberg har och ser fram emot ett förslag som innebär att det går att förena byggnationen med verksamheten.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Andra exempel på att utvecklingen inte bara sker i centrala Mölndal är att det nu ska byggas ytterligare 450 bostäder i centrala Kållered samt att Kållereds Köpstad just nu utvecklas med ny galleria och ett nytt IKEA. I Lindome centrum står snart den nya sporthallen klar och vi jobbar nu för att få fram nya bostäder i centrala Lindome. 

Vi från Socialdemokraterna skulle gärna vilja se en utveckling av Hällesåker också, både med bostäder som kan ge mer kommunal service i området, men också med verksamheter.

Om detta har vi Socialdemokrater en träff med intresserade den 28 mars i Hällesåker.
Budskapet till signaturen ”Lindomebo” är att det pågår utveckling i många av stadens olika delar, inte bara i centrala Mölndal och frågan om byggnation vid Spinneriet i Lindome är långt ifrån avgjord.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsen ordförande
Stefan Gustafsson (S), Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor

facebook Twitter Email