Bygg den nya bandyhallen nu!

Bygget av en ny bandyhall/isstadion skjuts på framtiden. Orsak! Den grönblå majoriteten i kommunfullmäktige lider av beslutsvånda. På fastighetsutskottets ( LSU ) möten har det visat sig att oenigheten är total. Vi socialdemokrater har föreslagit att bandyhallen /isstadion ska byggas samtidigt med att det nya badhuset byggs. Fördelarna är många – både ekonomiska och praktiska. Eftersom badhus och bandyhallen ligger intill varandra finns här stora samordningsvinster att hämta. Om maskiner, verktyg och personal redan finns på plats för att bygga badhuset är det både klimatsmart, ekonomiskt och tidsbesparande att utnyttja dem i samband med byggandet av bandyhallen/isstadion.

Medel finns eftersom Mölndals Stad gör ett överskott på närmare 360 miljoner så är finansieringen inget problem. I vår S-budget har vi avsatt 100 miljoner till detta under 2021 och 2022. Med en ny hall skulle istid för allmänhetens åkning kunna öka och även ge mer träningstid för bandy och konståkning.

Bernt A Runberg
Vice ordf. lokalstrategiska utskottet

Gun Kristiansson
Ledamot lokalstrategiska utskottet

facebook Twitter Email