De stora besparingskraven som hänger över skolan oroar väl de flesta. Men vad gör vi?

En prognos på -15 milj ligger nu som en dimma över skolans verksamheter. Lärare, föräldrar, barn och vi politiker är oroade. Och det med rätta. Orsakerna till den uppkomna situationen är flera. En del av verksamheterna har inte kunnat hålla den budget som lagts och måste nu göra besparingar. En del mycket kännbara. Vi har behov av mer verksamhet än budget medger.

Under förra mandatperioden drev vi socialdemokrater på för att leda in staden i en kraftig expansionstakt inom stadsutveckling. I den fas som nu står för dörren krävs expansion också inom skola och övriga verksamheter. Detta för att vi ska kunna möta medborgarnas nuvarande och framtida behov. Det duger alltså inte att bromsa upp den ekonomiska tilldelningen i våra viktigaste verksamheter.

De förslag till besparingar som förvaltningen har föreslagit ska naturligtvis konsekvensbeskrivas före beslut. Men situationen ser ändå ganska mörk ut. Verksamheten får inte utarmas. Och vi vill fortfarande ha en verksamhet med hög kvalitet. Vi vill inte medverka till lägre lärartäthet. Inte heller till en nedläggning av Hällesåkersskolan. Skolan är grunden för ett hållbart samhälle och gott liv.

Vi socialdemokrater vill göra något mer konkret. Dels vill vi att skolnämnden bl a blir beviljade att använda sig av sitt egna kapital som idag ligger på 9.1 milj. Och att resterande underskott kommer att behandlas i pågående budgetprocess.

Vi vill hoppas på att detta ändå kan mildra situationen.

Det ser mörkt ut, men vi måste blicka framåt. Barnen är vår viktigaste framtidsinvestering!

Stefan Gustafsson (S) kommunalråd

Pernilla Övermark (S) kommunalråd

Elpida Georgitsi (S) vice ordförande skolnämnden

facebook Twitter Email