2. Pernilla Övermark

60 år. Bor i Bosgården. Kandidat till kommunalråd.

I grunden är jag undersköterska/skötare. Jag har två vuxna barn, tre barnbarn och fina vänner. Familj och vänner betyder mycket för mig. Och för att kunna vara med och påverka min och deras framtid engagerade jag mig för många år sedan i politiken.

Det är ju bara att inse att allt vi gör och är med om handlar i grunden om politik. Jag är nyfiken och vill gärna lära mig nya saker. Det är så mycket som är intressant och roligt. Jag har valt att tillhöra Socialdemokraterna. De står för alla människors lika värde, demokrati och en bredd som jag tror är en förutsättning för att skapa ett gott samhälle. Det blir bra när diskussionerna är många, bra saker görs och där modet finns att verkligen ta ställning. Socialdemokraterna är ett parti som vågar ta ansvar och det gör mig trygg.

Inom vård och omsorg arbetade jag i 30 år innan jag blev kommunalråd för Socialdemokraterna här i Mölndal 2018. Jag har också varit föreningsmänniska största delen av livet. Det har fostrat mig att ha arbetat med människor. Jag tror att detta är en bra erfarenhet att ta med sig in i mina politiska uppdrag.

När jag nu kandiderar till ytterligare en mandatperiod kommer jag att använda mig av den kunskapen jag har från dessa verksamheter. Äldrefrågor, LSS, psykiatri och barn/unga mm. Denna mandatperiod har jag varit vice ordförande i stadens plan och exploatringsutskott. Det är viktigt att samhällsbygget blir bra och därför har jag valt att fokusera mycket på det. Ett spännande område där staden kan formas att rymma stadens alla invånare och dess behov av boende, samhällsservice, arbete mm… Och jag hoppas få fortsätta med detta även nästa mandatperiod. Då önskar jag bland annat att vi kommer i igång på allvar med Forsåkersprojektet. Det kan bli så mycket som 3000 nya bostäder där. Är det något Mölndal behöver så är det bostäder.

Det är också viktigt att långsiktigt skapa tryggare barn och unga. Då är fritiden viktig. Föreningslivet är viktig för ett tryggt, långsiktigt och hållbart samhälle. Både idrott och andra föreningar tar ett stort ansvar för detta och då anser jag att staden bör möta upp detta på bästa möjliga sätt. 

Detta hoppas jag att Mölndalsborna håller med mig om i valet den 11 september.

Har du någon fråga, tveka inte att höra av dig:
sap.molndal@gmail.com

 

facebook Twitter Email