20. Carolina Eklund

37 år. Bor i Krokslätt

Till vardags jobbar jag som administratör på fackförbundet SEKO och fackligt aktiv i LO. I genomsnitt spenderar vi mer tid på jobbet än i hemmet. Detta kräver bra arbetsmiljö vilket är något jag brinner mycket för, arbetsmiljö och arbetsrättliga frågor. Jämställdhet och jämlikhet är också två viktiga frågor inte minst på arbetsmarknaden. Alla ska ha en lön man kan leva på oavsett vem eller vad du är.

Har du någon fråga, tveka inte att höra av dig:
sap.molndal@gmail.com

 

facebook Twitter Email