7. Tomas Angervik

48 år. Bor i Lindome

Jag bor i Lindome med min fru Johanna och våra tre barn. Till vardags blir det mycket träning. Jag håller på att träna till mitt livs första marathon som går av stapeln 2023.

Jag har valt att engagera mig politiskt för att kunna påverka vår arbetssituation. Genom min bakgrund som fackligt förtroendevald har jag bred och djup kunskap om regler och villkor. Det gör att jag kan påverka rejält. Samhället har alltmer blivit anpassat efter arbetsgivarnas intressen. Här måste vi arbetare oavsett bransch påvisa vad vi vill, genom att rösta fram våra kamrater till förtroende uppdrag. Då kan vi på allvar vara med och påverka både genom det fackliga och politiska. Får jag din röst kommer jag fortsätta kämpa för bättre arbetsförhållande för oss inom LO-yrken.

Jag vill se en arbetsmarknad med fler trygga anställda. Det kräver att vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det handlar både om att möta den snabba omställningen där kraven på rätt kompetens hela tiden ökar och att komma åt otyget med sms-anställningar, hyvling och otrygga anställningsformer.

Vi kan aldrig acceptera att arbeten är farliga för ens fysiska och psykiska hälsa, vare sig på grund av arbetets innehåll eller anställningsvillkoren i sig. Därför är det en självklarhet att ha en nollvision mot dödsolyckor och mot dödsfall på grund av jobbet. För att nå dit krävs att alla arbetsgivare tar sitt arbetsmiljöansvar och bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Normen på svensk arbetsmarknad ska vara att anställningar som är tillsvidare och på heltid och omfattas av kollektivavtal. Det ska inte vara möjligt att täcka ett stadigvarande arbetskraftsbehov med inhyrning.

Arbetet med att bekämpa människoexploatering ska intensifieras. Myndigheterna måste kunna arbeta mer effektivt och företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Arbetslivskriminalitet ska inte finnas på svensk arbetsmarknad och offentliga arbetsgivare och upphandlare ska vara föredömen i att verka för en sund konkurrens.

För en hög sysselsättning krävs också utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik och en utbyggd välfärd som ger både män och kvinnor möjlighet att arbeta. Både välfärdens förstärkning och den klimatomställning vi är mitt uppe i är ett samhällsbygge som kräver mycket stora offentliga och privata investeringar de kommande åren.

Jag kommer att driva att: Ta bort de otrygga anställningarna, öka resurserna till välfärden, skärpa straffen mot arbetskriminalitet och strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.

Har du någon fråga, tveka inte att höra av dig:
sap.molndal@gmail.com

 

facebook Twitter Email