Jacob Wihlborg

Ledamot: 22 år och bor i Bosgården.

Våren 2020 tog jag examen i nationalekonomi och miljövetenskap och blev således miljöekonom. Till vardags går jag på universitetet där jag läser Master i nationalekonomi med miljöinriktning. Jag har länge varit intresserad av miljö och klimat och inser att vi människor snarast måste tänka om i frågan. Detta är också en av mina frågor som jag brinner för. En stad som förbättrar samhället och bidrar till ett bättre klimat. Utöver detta vill jag verkligen lyckas få tillbaka skolan till Mölndal. På gymnasienivå är våra elever till stor del ute i andra kommuner mest på grund av vårt utbud. Skolan måste utvecklas samt att den psykiska ohälsan måste minska. Helt enkelt en god och jämlik skola.

facebook Twitter Email