Kristina Körnung

Ersättare: 40 år. Bor i Kvarnbyn.

Jag arbetar som stadssekreterare för Socialdemokraterna i Göteborg. Har ett stort intresse för samhällsfrågor – inte minst jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Jämlikhet är en förutsättning för människans frihet. Alla ska ges möjlighet att kunna följa sina drömmar och sina bästa stämningars längtan. Välfärden ska vara i fokus för att skapa trygghet och lika livschanser. Vill prioritera arbetsmiljö, demokrati- och inflytandefrågor. Goda arbetsplatser är också förutsättningen för verksamhet med kvalitet. Vill arbeta för det hoppfulla samhället – ett samhälle som håller ihop och präglas av medmänsklighet, solidaritet, omtanke och långsiktighet.

facebook Twitter Email