Skolnämnden (SKN)

TEST SIDA

Företrädare 3+3

Vice ordf: Elpida Georgitsi

Ledamöter: Elisabeth Andersson och Rikard Klasson

Ersättare: Jonny Blomgren, Mats-Ola Wennström och Henrik Sörensson

facebook Twitter Email