GRYS kan få ett längre avtal!

Ridklubben GRYS på Gunnebo har idag ett ettårsavtal, nu är Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal beredda att skriva ett längre avtal.


Anledningen är att man inte nu ser något som står i konflikt med ridklubbens möjligheter att vara kvar. En annan orsak till att ett längre avtal är att förorda är att det också krävs investeringar på området där klubben har sin verksamhet.

Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande

– Det innebär att ridverksamheten på Gunnebo för närvarande kan bli kvar och GRYS kan se fram emot ett avtal som gör det lättare för klubben att jobba långsiktigt, säger Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsen ordförande.

facebook Twitter Email