Inspirerande träff med elevrådsrepresentanter i Mölndal – Socialdemokraterna Mölndal
Tomas Angervik

Inspirerande träff med elevrådsrepresentanter i Mölndal

Tomas Angervik, skriver om ett inspirerande möte med elevråden i Mölndal. Tomas är sedan några månader tillbaka ordförande i Skolnämnden i Mölndal för Socialdemokraterna. Tomas har också uppdrag i Västra Götalandsregionens Hälsa- och Sjukvårdsnänmnd för Socialdemokraterna samt en del uppdrag inom partiet, inte minst som valledare i Mölndals Arbetarekommun.

Idag fick jag möjligheten att i min roll som ordförande för skolnämnden i Mölndal stad att besöka stadens samlade elevråd. Mötet var en första träff i hur man kan utveckla elevråden och öka inflytande och delaktighet. Det var både kommunala och fristående skolor som deltog i processen. Tanken är att eleverna ska komma närmare beslutsfattare och stärka elevrådens roll. Idéer tankar och engagemanget var inspirerande att lyssna på när jag satt med på elevernas processarbete.

En viktig sak som var en gemensam nämnare för skolorna var att de såg vikten av att samverka. Både genom att besöka varandras skolor fysiskt som att ha möten via digitala forum som Google-Classroom eller genom Facetime. De såg möjligheter i att spela in lektioner så att man kan följa med på distans etc.

Det är inspirerande att ungdomarna såg många fördelar i den digitala utvecklingen och vill lära sig att använda den nya tekniken. Under den avslutande halvtimman fick jag möjlighet att berätta om hur jag jobbar i min roll som politiker, hur beslut tas som påverkar skolan, hur elever kan bli mer delaktiga i beslut om skolan och hur man kan påverka samhällsbeslut efter man gått ut skolan.

Det blev bra diskussioner där jag fick frågor om hur vi politiker jobbar med Lupp enkäten? Om de nationella proven tas med på betygsbedömningarna mm.

För mig är det oerhört viktigt att våra elever känner delaktighet och att de kan vara med och påverka. För att vi ska få fler att vilja engagera sig i både sakfrågor som i politiska partier.

Tomas Angervik (S)
Ordförande skolnämnden

facebook Twitter Email