Jacob och hans kompisar vill flytta hemifrån!

Nu är det dags att göra någonting stort för Mölndals unga. Billigare lägenheter som kan ge chansen att för första gången flytta hemifrån, att få chansen att kunna utvecklas som person och chansen att på riktigt komma skapa sig ett eget liv.

Nu är det dags för oss. Dags att lyckas flytta hemifrån för första gången och börja leva våra vuxna liv. Unga i dagens samhälle är ofta ofrivilligt bosatta hemma. Dagens bostadsmarknad har lett till ökade priser och investeringar i byggandet av större familjelägenheter. I denna utveckling glöms en medborgargrupp bort, unga.

Idag bor över 200 000 unga ofrivilligt hemma, en motkraft till att faktiskt kunna utveckla sig själv som person och att ta ansvar. Detta är en bild av verkligheten där Mölndal inte är ett undantag. Här i kommunen finns det alldeles för lite billiga lägenheter för unga som inte längre vill eller kan bo kvar hemma. I denna fråga har Socialdemokraterna och SSU förlaget som kommer hjälpa Mölndals unga att faktiskt kunna köpa sin första egna lägenhet, att starta sitt eget liv. Det kallas instegsbostäder.

Konceptet med instegsbostäder är att de är främst till för unga, 18 – 30 år, och att de unga får hjälp av kommunen som i går in som borgenär i bostadsköpet. Alltså att de står för en del av kostnaden av bostaden, vilket hjälper de unga att faktiskt kunna köpa en bostad utan att behöva ett fast jobb med en god och stabil ekonomi, vilket idag är svårt för ungdomar att få.

Nu är det dags att göra någonting stort för Mölndals unga. Billigare lägenheter som kan ge chansen att för första gången flytta hemifrån, att få chansen att kunna utvecklas som person och chansen att på riktigt komma skapa sig ett eget liv.

Jacob Wihlborg
ordförande SSU Mölndal

Du kan läsa mer om vårt förslag till instegbostäder här!

facebook Twitter Email