Kan Hällesåker utvecklas som en tätort i Mölndal?

Vi tror att Hällesåker gynnas av en ökad bebyggelse med fler bostäder. Detta i sin tur drar med sig ökad kommunal service och ger möjlighet och underlag till fler verksamhetsetableringar.

Vi vill titta på hur man kan utveckla Hällesåker som en mindre tätort i Mölndal tillsammans med de boende och de som är intresserade av stadsutvecklingsfrågor.

Den 28 mars kl.18.00 bjuder vi Socialdemokrater in till ett möte i Hällesåkersgården för alla intresserade. Vi vill ha en dialog om hur framtidens Hällesåker kan se ut. På plats kommer flygfotografier, aktuella plankartor och kaffe finnas. Allt som behövs för att en tänkande församling ska kunna genomföra en sån här typ av workshop.
Vi kommer samla in allt material, bearbeta det tillsammans med arkitekter för att inom en månad återkomma till ett nytt möte där vi presenterar en möjlig utveckling av Hällesåker som vi kan diskutera vidare tillsammans.

Allt är möjligt om man gör det tillsammans!

Vill du veta mer, eller om du har några frågor är du välkommen att ringa Tomas Angervik på 070-949 91 76 eller maila tomas.angervik@molndal.se

facebook Twitter Email