Mer pengar till skolan i Mölndal från den rödgröna regeringen

Som förälder ska du känna dig trygg med att dina barn får en lärorik skolgång. Det ska gälla alla. Staten ska ta ett större ansvar för att alla barn får möjlighet till en bra utbildning och mer resurser behöver riktas till de skolor som behöver det bäst. Därför satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu närmare 3,8 miljoner kronor till Mölndals stad för att förbättra skolan.

Kunskapsresultaten i svensk skola ökar – barnen lär sig mer. Men ska utvecklingen fortsätta och gälla alla, måste jämlikheten ökas. Alla barn ska ges förutsättningar att nå goda resultat oavsett var man bor eller vilken skola man går i. För oss är det självklart att alla skolor ska vara bra skolor. Alla barn och elever ska möta behöriga lärare, oavsett var i landet de bor, och vi ska säkerställa att alla skolor har ordning och studiero.

Därför tas nu det första steget i ett större statligt ansvar för finansieringen av skolan, helt enligt den samlade expertisen på skolans område, Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att alla skolor tillförs nya resurser – mest till de som behöver det bäst. Under 2018 satsar vi en miljard, för Mölndals stad innebär det ett resurstillskott till skolan på närmare 3,8 miljoner kronor. När den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning är fullt utbyggd år 2020 så har den statliga finansieringen av skolan förstärkts med sex miljarder kronor årligen.

De borgerliga partierna säger nej till Skolkommissionen finansieringsförslag. Valet i september handlar alltså bland annat om skolorna i Mölndals kommun ska fortsätta få stora resurstillskott eller inte. När det handlar om viljan att skapa en jämlik skola är den politiska skiljelinjen knivskarp.

Vi Socialdemokrater har lovat att sätta investeringar i en trygg kunskapsskola framför skattesänkningar och nedskärningar. Det har gett resultat. Nu arbetar 20 000 fler i skolan, tre av fyra legitimerade lärare har fått del av statliga lönesatsningar och skolan ytterligare stora resurstillskott – mest till de skolor som behöver det bäst. För vi vet att Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Matilda Ernkrans (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott
Tomas Angervik (S), ordförande i Skolnämnden i Mölndal

facebook Twitter Email