Nomineringsstopp till riksdag, region, kommun! – Socialdemokraterna Mölndal

Nomineringsstopp till riksdag, region, kommun!

Följande nomineringsstopp gäller för de olika valen.

29 oktober 2017. Nomineringar till Riksdagskandidater och Regionfullmäktigekandidater
26 november 2017. Nomineringar och motioner till Distriktskongressen.
31 januari 2018. Nomineringar till Kommunfullmäktigekandidater

Nomineringsmöte kombineras med planeringsdag. Den 11 november 2017 kl.10.00 Lokal: Folkets, Mölndal. (Gäller ej Kommunfullmäktigekandidater som fastställs på årsmötet i mars 2018)

facebook Twitter Email