Glädjande: Nu satsar vi mer för en säkrare framtid!

I veckan presenterades klimat- och miljöområdet i regeringens höstbudget för 2021. Till områdena görs satsningar på totalt 9,7 miljarder kronor. 

Frågan om klimatförändringarna blir allt mer akut och åtgärder för dess begränsning är nödvändigt för en säkrare framtid för alla. Regeringens satsningar är varmt välkomna (till skillnad från uppvärmningen) och är viktiga för att skärpa arbetet med klimatet. Efter coronakrisen måste Sverige få en ny omstart och en grön sådan. Här kommer pengarna till nytta.

Några punkter som betonas är industrins gröna omställning, ökande hållbara transporter och satsningar på biologisk mångfald: 

  • 940 miljoner kronor till en omställning av industrin.
  • 2,2 miljarder kronor kommer gå till satsningar på den svenska naturen.
  • 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. 
  • 900 miljoner kronor till energieffektivisering i flerbostadshus.
  • 224 miljoner kronor till lokal och regional grön omställning 
  • Åtgärder för förbättrade klimatberäkningar, nationellt och internationellt.

 

En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn. Bonus-malus är ett område som kommer att utvecklas. Det är ett system där bilar med höga utsläpp kostar mer, medan miljöbilar som släpper ut mindre blir billigare genom skattepengar. Detta kan ge ökade incitament för mer hållbara val. Även industrin är en stor utsläppare som har stora utmaningar med att begränsa sina utsläpp och bli mer gröna. Genom att ge ökade incitament kan de skapas system där företagen ser vinster i att bli gröna. Sedan kommer även satsningar mer lokalt. Det handlar om allt från klimat- och energirådgivare, så att det blir lättare för våra medborgare att göra hållbara val, till hjälp med geografiska utmaningar. Budgeten innefattar även fler delar och alla är viktiga för att säkra en god biologisk mångfald, öka Sveriges resiliens (motståndskraft) mot katastrofer och att fortsätta ha vår ledartröja på oss i de internationella arbetet. Nu fortsätter vi arbetet framåt får ett grönare Sverige och en grönare Jord.

Jacob Wihlborg

facebook Twitter Email