Pernilla Övermark, ordförande

S positiva till Pensionärsrådet i Mölndal!

Pernilla Övermark som är ordförande både för Socialdemokraterna i Mölndal och Kultur & Fritidsnämnden ser ett värde i att ha en dialog med Pensionärsrådet i Mölndal.

Mölndals Pensionärsråd (PriM) skriver i en insändare att Socialdemokraterna och flera andra partier är ointresserade av pensionärerna och Mölndals Pensionärsråd (PriM). Det stämmer inte. Vi är beredda att träffa (PriM) för en politisk dialog.

Socialdemokraterna i Mölndal har, precis som Liberalerna, inget emot att det finns ett aktivt pensionärsråd i Mölndal. Vi tycker det är bra att man engagerar sig i de frågor som rör pensionärer och äldre. Vi Socialdemokrater är beredda att träffa och diskutera med Pensionärsrådet i Mölndal (PriM) om de frågor de tycker är angelägna ur ett politiskt perspektiv.

Vår ambition är ju att Folkhälsorådet ska vara den naturliga kanalen till (PriM), för kontakt med staden och dess verksamheter. Men självklart tycker vi det är roligt att (PriM) vill bjuda in de olika politiska partierna för en diskussion och en dialog.

– Vi kommer att tacka ja till inbjudan från (PriM). Vi Socialdemokrater anser det är viktigt att lyssna på hela stadens föreningsliv, säger Pernilla Övermark, ordförande i Socialdemokraterna och i Kultur & Fritidsnämnden i Mölndal.

facebook Twitter Email