Svar till Mikael Brodin och Hans Wessberg, Sverigedemokrater och ledamot och ersättare i skolnämnden

Hur kommer det sig att ni anser er inte ha insyn i vad som sker i bl a skolförvaltningen?

Det är bekymmersamt! Ni sitter i så pass många sammanhang att ni faktiskt har insyn i hela stadens verksamhet. T o m i själva Skolnämnden. Med en ordinarie ledamot och en ersättare har ni samma insyn som alla andra. Stadens handlingar inte är hemliga. Ni har tillgång till alla
dokument precis som vi alla har. Tjänstemännen är behjälpliga och levererar den information man efterfrågar.

Ni har representanter i Kommunstyrelsen. Även där med två personer. En ordinarie ledamot och en ersättare. För att inte nämna kommunfullmäktige där ni faktiskt har hela åtta ledamöter och fyra ersättare.

Och dessutom sitter ni också med i stadens budgetberedning. Det är den sk innersta information man kan få. Närvarar man där vet man att alla förvaltningar redogör för sina verksamheter. Så gör även skolförvaltningen tillsammans med sin ekonom och sin förvaltningschef.

Därpå följer möjligheten till att ställa frågor, att lägga fram synpunkter och förslag. Det är så det fungerar för oss alla. Och vi i Socialdemokraterna också i opposition. Inte heller vi har ställt oss bakom de sparkrav som presenterats. Vi reagerar och agerar. Och vi engagerar oss i att ta fram andra lösningar.

Vi tar ansvar!

Pernilla Övermark (S) kommunalråd
Elpida Georgitsi (S) skolnämndens vice ordförande

facebook Twitter Email