Visar alla poster med taggen:Marie Östh Karlsson

Vår vision är ett jämställt Sverige!

Ska Sverige förtjäna bilden som föregångsland för jämställdhet måste vi ta kampen mot våldtäkter och andra sexuella övergrepp och kränkningar på allvar. Därför vill Socialdemokrater skärpa lagstiftningen för sexualbrott och återupprätta förtroendet för rättsväsendet.

Sverige är ett land som kommit långt i jämställdhetsarbetet. Höstens #metoo-debatt pekar dock på att nationens självbild om att vara ett framstående jämställdhetsland inte är hela sanningen. När antalet polisanmälningar av sexualbrott ökar, och tiotusentals kvinnor framför vittnesmål om övergrepp och trakasserier, måste vi vidta kraftåtgärder. Därför skärper regeringen nu straffen för sexualbrott och inför…

Läs mer

Smygstart av Styr & Ställ i Mölndal

Äntligen dags för hyrcykelsystem i Mölndal. Peter Berg Johnson (KD) ordförande i Tekniska nämnden meddelar nu att starten sker redan 2018.

Efter många om och men så kommer Mölndal under 2018 få en lightversion av ett hyrcykelsystem. Det innebär att Mölndal får ett eget system med cirka 30 cyklar stationerade i Åbro, Mölndal Centrum och Krokslätt. Systemet är temporärt och inte kompatibelt med Göteborgs hyrcykelsystem. Ambitionen är att Mölndal 2020 kommer att ansluta sig till Göteborgs…

Läs mer

Statlig myndighet till Mölndal!

Regeringen har beslutat att lokalisera en del av Arbetsmiljöverket till Mölndal senast den 31 maj 2019. Beslutet avser myndighetens arbete mot osund konkurrens och omfattar ca 25 årsarbetskrafter.  

Regeringens argument är att hela Sverige ska hålla ihop. Alla delar i vårt land har betydelse och regeringen är fast besluten att våra gemensamma investeringar ska komma alla till gagn, oavsett var man bor i Sverige. Det gäller investeringar i välfärd, trygghet och miljö. Men också i den statliga närvaron. Ingen ska känna sig övergiven…

Läs mer

Ekodukt skjuts på framtiden?

Den ekodukt som planeras i Fässbergsdalen över Söderleden ser nu ut att skjutas på framtiden om den överhuvudtaget kommer att bli av.

Ekodukt är en bro avsedd för att djur skall kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Den är en variant av faunapassage, där även tunnlar för grodor (grodgångar) och liknande inbegrips. Kostnaden för ekodukten är beräknad till över 200 miljoner kronor. En summa som är tänkt att delas mellan Mölndal,…

Läs mer
facebook Twitter Email