Visar alla poster med taggen:Marie Östh Karlsson

Marie Östh Karlsson

Politiker är ingen överhet!

Marie Östh Karlsson (S) har en slutreplik till signaturen Ingrid i Mölndals-Posten. I tidigare insändare har Ingrid ansett att politiker är en överhet som ska lyssna på folket. Anledningen till uttalandet är att man inte fått sin vilja igenom angående inrättande av pensionärsråd!

Svar till signaturen Ingrid! När det gäller fråga om pensionärsrådet så har skrivelsen delgivits Kommunstyrelsen. Det har inte funnits något intresse för att gå vidare med frågan. Flera av de politiker som sitter i Fullmäktige, och även i Kommunstyrelsen är pensionärer. Politiker är definitivt ingen överhet. Vi har dialog med medborgare i stort sett varje…

Läs mer

Gärna fler pensionärer i politiken!

Flera gånger har frågan väckts i insändare om varför Mölndal inte har något pensionärsråd. Det tidigare pensionärsrådet avskaffades i samband med valet 2010. Här svara Marie Östh Karlsson (S) på frågan om varför Mölndal inte har, och inte tänker inrätta ett pensionärsråd. Marie är ordförande i Kommunstyrelsen.

Vi anser att det bästa inflytandet man kan få är att engagera sig politiskt. I Mölndal sitter det pensionärer både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, dessutom finns det politiker i våra nämnder och styrelser som är pensionärer. Vi är övertygade om att dom tar sitt uppdrag på allvar och tar vara på pensionärernas intressen. Dom…

Läs mer

Mölndal stads fordonsflotta ska bli fossiloberoende

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal kommer att föreslå Kommunstyrelsen att man ska anta målsättningen om att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast 2025.

Stadsledningsförvaltningen har efter beslut i Kommunstyrelsen tagit fram strategier, rapporter samt kostnader för omställningen. Ärendet är nu på väg tillbaka till Kommunstyrelsen. Totalt bedöms en övergång till en fossiloberoende fordonsflotta under de tre första åren innebära merkostnader på 2,4 miljoner årligen samt totalt 700.000 kr för installation av laddstolpar. Enligt stadsförvaltningens utredning är detta möjligt…

Läs mer

Mölndal trea i ”bäst att bo-ranking”

Nu kommenterar Kommunstyrelsens ordförande, Marie Östh Karlsson, tidningen Fokus kommunranking.

I tidningen Fokus årliga ranking över vilka kommuner det är bäst att bo i bland Sveriges 290 kommuner så hamnar Mölndal på tredje plats i den totala rankingen. Det är en förbättring med en plats eftersom Mölndal var på fjärde plats förra året. Tittar man i kategorin storstadskommuner så ser topp tre ut som följer;…

Läs mer
facebook Twitter Email