Aktuella nämndrapporter

Rapport från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 161108

Bergtäkten i Skäggered var höjdpunkten i dagens ärendelista.
Nämndens yttrandet över ansökan om tillstånd för bergtäkten:
Miljönämnden anser att vissa frågor inte är tillräckligt utredda eller klargjorda och att ansökan bör kompletteras innan ärendet kan prövas.
För övrigt på dagordningen: Sammanställning av badvattenprovningen juni-augusti 2016 och ekomonirapport för oktober månad.

Elpida Georgitsi
Gruppledare(S)

Rapport från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 161011
På dagens ärendelista fanns bl.a.:
– Mölndals resvaneundersökning: Vi fick en genomgång av stadens miljösamordnaren.
– Yttrande över detaljplan
– Ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel(Mölndals Golfklubb): Nämnden beslutade att ge tillståndet.
– Nämnden fastställde nya riktlinjer för miljönämndens miljöpris. Riktlinjerna gäller fr.o.m. 1 november 2016.

Elpida Georgitsi
Gruppledare (S)

Rapport från Social- och arbetsmarknadsnämnden, sept. 2017

Mölndal klarade anstormningen
2015 var prövningens år för Europa och dess medlemsländer att ta emot människor på flykt genom Europa. Människor flydde mot något bättre och tryggare och från ett helvete. Sverige var ett mål för många och de visste att här uppe i norra Europa fanns det trygghet och framtidshopp. Sverige är vida känt för sin humanitet och solidaritet. Det blev en anstormning av människor till vårt land. 160 000 kom till landet under hösten för att söka asyl.

Ingen svensk kommun var bered på detta. Många kommuner knäade inför uppgiften. Migrationsverket och dess mottagningssystem kollapsade till slut. Människor kunde ju inte ligga ute på gatan utan det var tak över huvudet som gällde. Mölndal som var en utav fyra ankomstkommuner hade lite erfarenhet av att ta emot människor och detta var till stor nytta då vi ställdes inför denna utmaning. Som nyvald ordförande för Social o Arbetsmarknads Nämnden blev detta också en stor utmaning. Förvaltningsledningen gick mycket snabbt igång med verkställighets arbetet. Detta innebar att vi letade efter lediga boendeytor som kunde tillfälligt användas. Här ställde också civilsamhället upp,genom att skänka det mest nödvändiga för livets vardag klarade människor sin situation även om det såg mörkt ut.

Under denna svåra utmaning för Mölndal så hade vi också ansvar för att all annan daglig social verksamhet skulle fungera. Socialstyrelsen var på besök under april och med egna ögon ville se hur vi i Mölndal gjorde för att få allt att fungera. Vi fick då veta att av landets alla 290 kommuner var det endast 2% som klarade uppgiften att ta emot nyanlända samtidigt som det ordinarie arbetet fortsatte utan missöden. Mölndal klarade av och levde upp till alla parametrar med beröm. Vi var en 2 procentare med beröm.

Bernt A Runberg
ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 13 september

Det blev en kort nämnd sammanträde denna gången.
På ärendelistan på dagens sammanträde fanns bl.a. budget för 2017-2019 samt behovs utredningen för en kommunekolog till MF. Nämnden godkände budgetförslaget och överlämnar det till kommunsstyrelsen.
Övriga punkter var yttrande över detaljplan, godkännande av nämndens och utskottets sammanträde 2017 samt ekonomirapport.

Nämnden har fått en lägesrapport om markförorening i Skäggered.

Elpida Georgitsi
Gruppledare (S)

facebook Twitter Email