KYRKOVAL 2021: Ska politiker styra kyrkan?

 

En fråga som ständigt är på agendan speciellt kring kyrkovalet är: ”Ska egentligen politiker styra kyrkan?”. Denna fråga har bland annat skapat nya nomineringsgrupper som säger sig vara politiskt obundna och inte styrs av något parti. Kyrkan hanterar många olika typer av frågor, inte bara religiösa, (kan läsa mer om de olika beslutande nivåerna gör här) och dessa påverkar samhället. Av denna anledning behövs det personer valda av samhället som är med och fattar besluten.

Tittar vi på mer specifika frågor kan vi börja på lokal nivå. I våra församlingar beslutas det bland annat hur mycket pengar som ska gå till socialt arbete (diakoni), till gudtjänsterna samt vilka präster som anställs. Här är det viktigt att det inte bara är politiskt obundna som styr då arbetsmiljön exemplvis är en viktig fråga då de flesta inom Svenska kyrkan är anställda gentemot kommunals kollektivavtal. Vilka som sedan får majoritet i församlingarna påverkar. Vi har sett exempel från kommuner där bland annat högersidan styrt och de anställt präster som vägrar att viga homosexuella par. Kyrkan är till för alla och detta budskap är något de yttersta budbärarna måste kunna förmedla.

Tittar vi ekonomiskt brukar fördelningen mellan diakoni och gudtjänst påverkas av majoriteten. Det sociala arbetet och diakoni är något som är viktigt för många partier till vänster, inte minst Socialdemokraterna. Vi vill satsa mer på att hjälpa andra människor. I andra fall kan budgeten fördelas så att det mesta av pengarna går till gudtjänsterna vilket bygger mycket på den lite äldra traditionella synen där arbetet främst sköts i kyrkan, en syn som många partiet till höger förordar. Kyrkan och dess resurser ska finnas till för alla som behöver hjälp oavsett om man är kristen eller inte. Som en partist en gång sa: ”Vi hjälper inte andra för att de är kristna, vi hjälper dem för att vi är kristna”.  

Går vi vidare på regional och nationell nivå så förvaltar Svenska kyrkan bland annat mycket skog, fastigeter, värdeppaper och mark. Vilken typ av förvaltning är avgörande speicellt om vi ser till skogen. Ska exempelvis skogen brukas för att generera så mycket avkastning som möjligt, eller på ett mer hållbart sätt som hjälper till mot klimatförändringar och finns till för den biologiska mångfalden. Detta gäller också för värdepapper. Vad vi väljer att investera våra pengar i har en stor påverkan. Antingen väljer vi att investera dem i olja och kol eller i värdepapper som kämpar för en bättre planet och är långsiktigt hållbar. Vem som styr är avgörande. 

Som ni kan se handlar Svenska kyrkan om så mycket mer än bara kristna värderingar. Det är en institution som är en del av samhället och påverkar samhället i stort. Kyrkan är en enormt stor arbetsplats där arbetsmiljö och mångfald är viktigt att jobba med. Sist har vi förvaltningen vilket kan ske på ett mer eller mindra hållbart sätt. Vem som styr avgör väldigt mycket och kyrkan behöver politiska partier. Vi måste kunna visa riktningen framåt! 

LÄS MER:
Vad är kyrkovalet
Vad vill Socialdemokraterna
Våra kandidater

 

facebook Twitter Email