Valprogram 2018 – 2022

Vi vill fortsätta att bygga Mölndal tryggare, starkare och bättre – Tillsammans!

Den socialdemokratisk ledda majoriteten i Mölndal har under den här mandatperioden tagit initiativ till byggandet av en ny sporthall i Lindome centrum. Det nya Stadsbiblioteket har öppnat, under hösten så kommer Mölndals nya innerstad med Galleria att invigas och det nya hotellet med mässhall vid Åbytravet är snart färdigt. I Kållered centrum kommer det snart att byggas närmare 450 bostäder. Vi har under mandatperioden tagit fram detaljplaner och beviljat bygglov för tusentals bostäder, varav många redan är påbörjade.

Vi startade mandatperioden med att ge alla som fyllt 65 år fri kollektivtrafik i Mölndal. Det kompletterade vi sedan genom att införa det även för alla elever som går i skolan årskurs 7-9.
Vi har genom att minska antalet timanställningar och ökat andelen fast anställd personal förbättrat kontinuiteten i verksamheten samt ökat tryggheten för de anställda inom Vård- och omsorg. Vi har också startat projekt med hemlagad mat i hemtjänsten.

Vi jobbar hårt med att minska barngrupperna i förskolan och dom har minskat sen vi tillträdde, men vi ska minska dom ytterligare. Ett uppdrag som är ett av våra viktigaste för framtiden.

Vi har under de senaste tre åren lyckats väl med mottagningen av nyanlända. Vi har lyckats skapa utbildning och integrationen har fungerat bra för de som kommit till Mölndal. Det har vi lyckats med utan att det försämrat möjligheterna att utveckla stadens övriga verksamheter.

Det här är bara några exempel på hur vi har använt det ekonomiska utrymmet till förbättringar för medborgarna istället för att sänka skatten, vilket hade varit det troligaste utfallet med en mer passiv moderatledd majoritet. Vi vill fortsätta ta oss an utmaningarna och bygga Mölndal ännu bättre!

Tryggare
Vi ska fortsätta arbetet med att fördjupa medborgardialogen med Mölndals invånare. Vi jobbar nära Polisen och andra myndigheter för att skapa en större trygghet och ökad säkerhet. Mölndal är en trygg stad, men den upplevda tryggheten håller inte samma nivå. Det ska vi ändra på.

En av de största utmaningarna vi har är att fortsätta arbete med att minska barngruppernas storlek i förskolan. Det kräver resurser och det är lokalmässigt en
utmaning, vilket gör att arbetet går långsamt eftersom den goda kvalitén vi har samtidigt måste bibehållas. Gruppstorlekarna ska minska, det är ett tydligt löfte från oss socialdemokrater.

Skolan måste vara en trygg plats för alla. En ökad närvaro av vuxna är nödvändigt. Vårt löfte är att vi ska ha färre elever per vuxen personal i skolan. Det ökar tryggheten och möjligheten till att alla blir sedda. 

Det så kallade civilsamhället, föreningsliv, organisationer etc. är viktiga för att man ska känna möjlighet att utvecklas och engagera sig på fritiden. Att stimulera föreningslivet är indirekt trygghetsskapande.

Vi ska se till att föreningslivet har bra förutsättningar för sin verksamhet i Mölndal. Vi ska utveckla hela Åby fritidsområde genom att utveckla och bygga ett nytt badhus, samt bygga en bandyhall över befintlig bandybana som skapar betydligt bättre förutsättningar för issporterna i framtiden.

Vi kommer också se till att ridsporten får långsiktiga förutsättningar för att utveckla sin verksamhet i Mölndal, viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bättre
Vi ska införa samma hyrcykelsystem som Göteborg har i Mölndal. Vi provstartar nu med en egen variant i mindre skala, men kommer att bygga ut det till samma system som Göteborg senast 2021.

Vi går vidare och miljöcertifierar den kommunala verksamheten och upphandlingarna. Vi är nyligen diplomerade medlemmar i organisationen Fairtrade City. Det är både pedagogiskt och tydligt med den typen av miljöarbete, både för medborgare och för stadens anställda.

Vi kommer att bygga ut systemet med fria resor i kollektivtrafiken för alla ungdomar till att även gälla alla elever från årskurs fyra. Förutom miljövinsten så lär vi också våra unga att åka kollektivt och tidigt ta ansvar för sina resor till fritidsaktiviteter.

Fria resor till daglig verksamhet är ett viktigt löfte. Vi vill skapa en bättre livskvalité för de funktionsnedsatta som finns i den dagliga verksamheten. Som det är nu så äter resekostnaderna upp en stor del av den inkomst dom har från den dagliga verksamheten. Det vill vi sätta stopp för!
Att hålla upp takten på byggandet av LSS-bostäder, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är fullständigt nödvändigt, gör vi inte detta riskerar vi stora kostnader och mycket lidande. Det kommer inte vi att tillåta, det är en av våra prioriteringar.

Starkare
Vi kommer att se till att fortsätta erbjuda alla som fyller 17 och 18 år feriejobb, något som vi startat under mandatperioden. Det är deras första kontakt med arbetslivet och det skapar vuxenrelationer och ansvarstagande som de har nytta av hela livet.

Nyanlända ungdomar som ges uppehållstillstånd ska snabbt komma in i utbildning. Vi har en fantastisk verksamhet på gymnasieskolan. Vi ska skapa ytterligare utbildningar och samtidigt knyta vårt starka näringsliv direkt till dessa för att se till att behoven matchar varandra.

Mölndals stad ska vara en arbetsplats där man kan känna trygghet och får möjlighet att växa. Vi har, sedan vi tillträdde, medverkat till att ta fram ett ledarskapsprogram som vi nu vill starta upp bland fler anställda för att skapa en arbetsplats där man känner sig trygg och har utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö.
Vi har påbörjat arbetet med att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Det gör oss starka i konkurrensen om duktig personal. Det ska vi fortsätta med!

Det är svårt för unga människor att göra entré på bostadsmarknaden. Priset är helt enkelt för högt i förhållande till ungdomens plånbok. Vi vill använda en del av Forsåker för att bygga nya moderna instegslägenheter till ungdomar. Genom en ny modell där man lämnar kommunal borgen till byggandet av detta kan man hålla kostnaderna nere. Det ger unga i åldern 18-26 år möjlighet till en bostad i ett centralt läge till en rimlig kostnad. Detta är något unikt som skulle göra Mölndal starkare. Du kan läsa mer i vår folder ”Instegslägenheter för unga”.

Vi har områden, orter, i Mölndal där den kommunala servicen är låg. Det är hög tid att skapa förutsättningar för att förtäta och bygga ut Hällesåker., det ger också möjlighet till förbättrad service för medborgarna. Det handlar om både nyetableringar av företag och nya bostäder i en fantastisk miljö. Om det kan du läsa mer i vår folder ”Nya Hällesåker”

Sammanfattning
Det här är vad vi vill fortsätta göra om vi kan bilda en majoritet efter valet. Det är naturligtvis inte allt. Vi kommer att fortsätta att utveckla Forsåker till en fantastisk stadsdel. Vi kommer att bygga över 25 nya förskoleavdelningar bara i Forsåker.
Vi kommer att utveckla våra tre knutpunkter för kollektivtrafik så att de blir tryggare, bättre och säkrare. 

Mölndal växer och för en stad som växer i vår takt måste man ha en politisk ledning som kan agera kraftfullt och hålla ihop majoriteter. Det har vi Socialdemokrater erfarenhet av och det har vi visat under de senaste fyra åren.

Den passivtet som fanns innan vi tog över 2014 hade varit förödande i denna högkonjunktur. Vi har tillsammans med näringslivet, byggföretagen och medborgarna skapat möjligheter för den utveckling du ser just nu. 

Vi har tillsammans med medborgarna i dialog samlat in kunskaper om vad de anser är viktigast. Det har bland annat lett till att vi dragit igång trygghetsvandringar för att förbättra säkerheten och öka tryggheten i Mölndal.

Har du läst ända hit så har du redan förstått att det handlar väldigt mycket om en sak – Tillsammans! Det är så vi utvecklar framtiden.

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

Vi vill fortsätta att bygga Mölndal tryggare, starkare och bättre – Tillsammans!

facebook Twitter Email