Jacob Wihlborg

20 år och bor i Bosgården.

Till vardags går jag på universitetet där jag läser samhällsvetenskapligt miljövetarprogram som är ett tvärvetenskapligt program som blandar miljövetenskap med nationalekonomi. Jag har länge varit intresserad av miljö och klimat och inser att vi människor snarast måste tänka om i frågan. Detta är också en av mina frågor som jag brinner för. En stad som förbättrar samhället och bidrar till ett bättre klimat. Utöver detta vill jag verkligen lyckas få tillbaka skolan till Mölndal. På gymnasienivå är våra elever till stor del ute i andra kommuner mest på grund av vårt utbud. Skolan måste utvecklas samt att den psykiska ohälsan måste minska. Helt enkelt en god och jämlik skola.

facebook Twitter Email