Företrädare

Bolag och styrelser skiljer sig från nämnder på det sättet att styret inte ska göras av rent politiska handlingar utan beslut tas för bolagets bästa. Hur många som sitter i varje styrelse eller bolag är olika. Antalet Socialdemokratiska företrädare kan också variera beroende på mandatfördelning och överenskommelser. 

facebook Twitter Email