Gunnebo slott och trädgårdar AB

 

I bolaget sitter bara ledamöter samt lekmannarevisor. I Gunnebo slott och trädgårdar AB sitter det totalt 9 ledamöter samt 2 lekmannarevisorer. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 0:

Vice ordf: Shahla Alamshahi

Ledamot: Elisabeth Andersson

facebook Twitter Email