MölnDala Fastighets AB

 

I bolaget sitter bara ledamöter samt lekmannarevisor. I MölnDala AB sitter det totalt 7 ledamöter samt 2 lekmannarevisorer. Av dessa har Socialdemokraterna 1 + 1:

Vice ordf: Sven-Ove Johansson

Lekmannarevisor: Birgitta Evans

facebook Twitter Email