Mölndals energi AB

 

I bolaget sitter bara ledamöter samt lekmannarevisor. I Mölndals Energi AB sitter det totalt 9 ledamöter samt 2 lekmannarevisorer. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 1:

Vice ordf: Lennart Wallensäter

Ledamot: Bernt A Runberg

Lekmannarevisor: Birgitta Evans

facebook Twitter Email