Mölndals Parkerings AB

 

I bolaget sitter bara ledamöter samt lekmannarevisor. I Mölndals Parkerings AB sitter det totalt 7 ledamöter samt 2 lekmannarevisorer. Av dessa har Socialdemokraterna 1 + 1:

Vice ordf: Tomas Angervik

Lekmannarevisor: Tomas Svensson

facebook Twitter Email