Elpida Georgitsi

Ledamot: 33 år, undersköterska bor i Balltorp

Jag har bott i tre länder under mitt liv, dock längst i Sverige. Detta har gett mig mycket erfarenhet på hur t.ex. välfärden kan fungera. Jag brinner för välfärdsfrågor och det är något som jag vill driva under nästa mandatperiod. Bra välfärd för alla. 

På min lediga är det familjen och vänner som gäller. Vi älskar att grilla året runt. Fotboll är en stor intresse jag har så långt jag minns.

facebook Twitter Email