Ove Dröscher

Ledamot: Fyller 61 strax innan valet och bor i östra Mölndal

Tycker om att skåda fågel, prova vin och att resa (gärna i Sverige). Har jobbat inom charkindustrin och varit fackligt aktiv. Jag tycker det är viktigt att vi ökar byggtakten när det gäller särskilda boenden och att vi inför fria resor till daglig verksamhet.

facebook Twitter Email