Shahla Alamshahi

Ledamot: 65 år och pensionär sedan januari månad

Att vara socialdemokratisk politiker i Mölndal stad betyder stor ansvar för mig. Alla har rätt till ett tryggare och lyckligare liv oavsett ålder, kön, inkomster och bakgrund.  Jag vill verka för ett tryggt och rättvist Mölndal.

facebook Twitter Email