Solveig Hallin

Ledamot: Från Krokslätt

Jag arbetar som vårdlärare inom vuxenutbildningen. Mitt politiska engagemang bottnar i alla människors lika värde. Därför är jämlikhet och jämställdhet i vårt samhälle viktigt, det gäller såväl skola som vård och omsorg.

facebook Twitter Email