Byggnadsnämnden (BN)

Byggnadsnämnden är de som bland annat ansvarar för bygglov, marklov och andra uppgifter som handlar om stadens byggnadsväsende. Detta kan ta sig form på olika sätt där de bland annat jobbar mycket mot plan- och bygglagen, ansvarar för kvartersnamn samt har tillsyn av farliga och explosiva varor. Allt för att på ett så bra sätt som möjligt få en god byggnadskultur samt få en god stads- och landskapsmiljö.

Totalt i byggnadsnämnden sitter det 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 2:

Vice ordf: Jan-Erik Lindström

Ledamot: Hasse Nygren

Ersättare: Kenth Bodin och Magnus Ahlberg

facebook Twitter Email