Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Kultur- och fritidsnämndens huvudansvar är bland annat biblioteken, stadsmuseet, fritidsgårdar samt simhallen. Utöver det arbetar de också med kulturmiljön och olika typer av kulturverksamhet. Huvuduppdraget är att kunna ge människor en möjlighet till skapande och stimulans. Genom att främja kulturlivet kan de ge förutsättningar till människans självförverkligande och genom det bidra till ett levande samhälle.

Totalt i kultur- och fritidsnämnden sitter det 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 2:

Gruppledare (S): Harri Ikonen

Ledamot: Kristina Körnung

Ersättare: Maka Achalbedachvili och Jan Ambecker

facebook Twitter Email