Miljönämnden (MN)

Miljönämnden är en myndighetsnämnd som har tillsynsansvar inom hälsoskydd, miljöskydd, smittskydd, naturskydd samt livsmedel. Allt arbete utgår från att skydda människors hälsa och miljö. De frågor som är centrala för nämnden är bland annat buller, luftföroreningar, tillståndsprövning och invasiva arter. Olika sätt för att få en god och ekologisk hållbar samhällsutveckling

Totalt i miljönämnden sitter det 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 3 + 3:

Vice ordf: Jacob Wihlborg

Ledamöter: Kåre Widenqvist och Samira Zair

Ersättare: Marcus Velickovic, Fredrik Nordwall och Anna Maria Saastamoinen

facebook Twitter Email