Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden arbetar med att kontrollera godemän, förvaltare och förmyndare och att de gör sitt jobb. Arbetet grundar sig i att skydda underåriga och vuxna som inte helt kan ta egna beslut. Mölndal har tillsammans med Kungsbacka, Härryda och Partille en gemensam nämnd vilket gör att ledamöterna i nämnden kommer från olika kommuner.

Totalt i överförmyndarnämnden har Mölndal som kommun två representanter, ordförandeposten (M) samt en ersättare (S). Från Socialdemokraterna 0 + 1: 

Ersättare: Berit Linder

facebook Twitter Email