Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN)

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett tungt ansvar då de arbetar med socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det handlar om att stärka barn och ungas möjligheter att få växa upp under trygghet, att stödja den enskilde individen samt att kunna erbjuda rätt individuella insatser. Utöver detta arbetar de även med arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor vilket då kan ta sig i uttryck att ge arbetsmarknadsinsatser för individer som har behovet.

Totalt i nämnden sitter det 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 2:

Vice ordf: Bernt A Runberg

Ledamot: Anna Maria Saastamoinen

Ersättare: Mona Berglund Nilsson och Emil Forsberg

facebook Twitter Email