Servicenämnden (SEN)

Servicenämnden är en nyinrättad nämnd f.r.o.m 1 januari 2019. Nämndens huvudansvar är de interna servicetjänsterna åt övriga nämnder och deras verksamheter. Inom serviceförvaltningen finns följande verksamhetesområden: förvaltningsservice, vaktmästeri/fastighetsservice, lokalvård, måltid, transportcentral, stadshusservice samt kontaktcenter. 

Totalt i nämnden sitter det 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 2:

Vice ordförande: Marita Gustafsson

Ledamot: Åsa Jonsson Norvenius

Ersättare: Anneli Wiklund och Anette Ek

facebook Twitter Email