Skolnämnden (SKN)

Som kan höras på namnet ansvar skolnämnden för skolan, och då ner specifikt barn och unga i åldern 1 till 16 år. Detta är både förskola, grundskolan, grundsärskolan men också kulturskolan, fritidshem och elevhälsan. Skolan är tungt styrt av lag där nämnden mycket lutar sig mot skollagen. Det är ett omfattande arbete så att alla barn och ungdomar i Mölndal kan få en bra utbildning.

Totalt i skolnämnden sitter det 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 3 + 3:

Vice ordf: Elpida Georgitsi

Ledamöter: Elisabeth Andersson och Rikard Klasson

Ersättare: Jonny Blomgren, Mats-Ola Wennström och Henrik Sörensson

facebook Twitter Email