Tekniska nämnden (TKN)

Tekniska nämnden ansvarar för frågor som rör gator och trafik. Detta inkluderar även vatten och avlopp, avfallshantering, parker och planteringar, kommelktivtrafiken, färdtjänsten samt den offentliga belysningen. Målet är då att skapa ett bra och hållbart samhälle där vi har rena och friska vattendrag och en bra stad där folk trivs och är trygga. Alla ska kunna känna sig lockade av att kunna ta en tur på Mölndals gator, oavsett färdmedel.

Totalt i tekniska nämnden sitter det 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 2 + 2:

Vice ordf: Shahla Alamshahi

Ledamot: Jan-Erik Lindström

Ersättare: Joakim Kahlman och Katrin Hakopian

facebook Twitter Email