Utbildningsnämnden (UTN)

Utbildningsnämnden ansvarar för undervisningen som kommer efter grundskolan. Detta innebär en mängd olika ansvarsområden från gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI, särskolan (vuxen och gymnasiet). Utöver detta har vi också ansvaret för studie- och yrkesvägledningen som både finns som stöd till utbildningarna men också till övriga befolkningen som behöver stöd vid arbetslöshet och vägledning. Det är många områden att hålla koll på och ett viktigt arbete för framtida kompetensförsörjning. 

Totalt i utbildningsnämnden sitter det 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 1 + 2:

Vice ordf: Therese Aronius

Ersättare: Jacob Wihlborg och Martina Enghardt

facebook Twitter Email