Valnämnden

Valnämnden ägnar sig, likt namnet antyder, åt valen. Det kan vara att utse röstmottagare, se till att det finns vallokaler, ansvarar för den preliminära rösträkningen och annat som behövs för fungerande val i kommunen. Detta är då både de allmänna valen (kommun, region och riksdag) och EU-valen men också eventuella folkomröstningar som kan behöva genomföras.

Totalt i valnämnden sitter det 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 1 + 2:

Vice ordf: Karin Vedlin

Ersättare: Estelle Hwatz och Hans Pettersson

facebook Twitter Email