Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar främst för äldreomsorgen, funktionshinder samt hemsjukvården. Det handlar om att ge den bästa möjliga vård till de äldre och de med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Detta är bland annat i form av skapande av viktiga mötesplatser för att motverka isolering, daglig verksamhet som praktik eller studier, samt att de äldre på Mölndals äldreboenden känner att de har bra individanpassat innehåll i deras vardag.

Totalt i nämnden sitter det 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Av dessa har Socialdemokraterna 3 + 3:

Vice ordf: Ove Dröscher

Ledamöter: Solveig Hallin och Royne Borgvall

Ersättare: Eva Johansson, Berit Ahlström och Birgitta Johansson

facebook Twitter Email