Pernilla Övermark, ordförande

Låt oss skapa en mötesplats i Balltorp!

Nu behöver vi kraftsamla och jobba vidare för att skapa en bra mötesplats i Balltorp. När Balltorps biblioteksfilial övergår till att bli ett renodlat skolbibliotek kommer vi från Socialdemokraterna att jobba vidare för att låta lokalerna där biblioteksfilialen låg bli en mötesplats för olika verksamheter.

Det var inget enkelt beslut att stänga biblioteksfilialen men vi är övertygade om att vi med hjälp av bokbussen kan behålla en del av utlåningen i Balltorp trots det. Vi tror också att lokalen kan utgöra en mötesplats för balltorpsbor och föreningar i framtiden.

Hade man däremot lagt ner bokbussen så hade 82 förskolegrupper mist sin tillgång till böcker och media.

Förskolepersonal och dagbarnvårdare hade mist en helt nödvändig del i arbetet med barnen. Även ur ett rättviseperspektiv är bussen viktig. Ytterområdena har redan som det är en minimal service. Det finns ju också Mölndalsbor som av olika anledningar har svårigheter med att förflytta sig. Vare sig Krokslätt, Eklanda, Östra Mölndal, Toltorpsdalen eller Hällesåker har egna biblioteksfilialer.

Vi kan också konstatera att de finns goda kommunikationer mellan Balltorp och Mölndals Centrum där det nya huvudbiblioteket snart invigs. Majoritet Mölndal har ju dessutom underlättat både för ungdomar och pensionärer som idag åker fritt i kollektivtrafiken.

– Vårt mål nu är att skapa en dialog med balltorpsbor och föreningar kring fortsatta aktiviteter i lokalen som biblioteket lämnar. Vi kommer att ge förvaltningen i uppdrag att titta på detta och redovisa hur vi kan komma framåt i den frågan, säger Pernilla Övermark (S), ordförande i Kultur & Fritidsnämnden i Mölndal.

facebook Twitter Email