Visar alla poster med taggen:Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsen kompletterar yttrande om bergtäkt i Kållered!

Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, förklarar i en insändare om varför man kompletterar Miljönämndens yttrande till Mark- och Miljödomstolen gällande bergfästen i Kållered.

Svar på insändare från Samrådsgruppen för närboende och fastighetsägare i Kållered. När Kommunstyrelsen nu skickat in sitt svar till Mark- och Miljödomstolen gällande bergfästen i Kållered är detta ett komplement. Kommunstyrelsen ”kör” inte över sin Miljönämnd men har kompletterat frågan med ytterligare perspektiv. Kommunstyrelsen påtalar i sitt remissvar att en fortsatt hållbar tillväxt är av…

Läs mer
Stefan Gustafsson

Bostäder vid Spinneriet i Lindome inte uteslutet!

Signaturen ”Lindomebo” skriver i Mölndals-Posten att det inte blir några hus vid Spinneriet i Lindome och påstår att all utveckling sker i centrala Mölndal.

Signaturen ”Lindomebo” har fel. Vi har sagt nej till det liggande förslaget vid Spinneriet på 80 lägenheter men är öppna för en ansökan som tar hänsyn till omgivningen. I närheten ligger Gödebergs gård som i värsta fall kan få svårt att fortsätta sin verksamhet med nuvarande förslag då det finns skyddsavstånd för allergener. Vi värnar,…

Läs mer

8 898 familjer i Mölndal får idag höjt barnbidrag utbetalat!

Nu höjs barnbidraget med 200 kronor. Det innebär ett extra tillskott i vardagen och en tryggare ekonomi för 8 898 familjer i Mölndal.

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland där alla barn får växa upp i trygghet. Inget barn väljer sina föräldrar, men alla ska ha rätt till en bra uppväxt. Så är det inte idag. Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt. Under 1900-talet gjordes stora…

Läs mer

Mot narkotikan tillsammans!

Mölndals stad jobbar ihop med Polisen för att minska narkotikahanteringen och ta tag i de drogrelaterade brotten.

Medborgarlöftet är ett åtagande som Polisen och Mölndals stad tillsammans ger till stadens invånare. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem. Medborgarlöftet utgår från den gemensamma problembilden som Polisen, medborgarna och Mölndals stad ser tillsammans. I den lokala lägesbilden för Mölndals stad har medborgarna, Polisen och de kommunala förvaltningarna beskrivit…

Läs mer
facebook Twitter Email