Visar alla poster med taggen:Patrik Karlsson

Trovärdig blir den som agerar utifrån sin övertygelse!

Patrik Karlsson reflekterar över Kent Forséns insändare i Mölndals-Posten gällande KD med rubriken ”Floskler som saknar trovärdighet”

KD får naturligtvis svara för sig själva, men jag måste ändå få reflektera över den insändare i Mölndals-Posten (29 januari på webben) som är signerad av Kent Forsén med rubriken ”Floskler som saknar trovärdighet”. I den insändaren kastar sig Kent över KD och anser att deras ställningstagande att samarbeta med de rödgröna efter valet gjorde…

Läs mer

Bent Pedersen till minne

Bent Pedersen har avlidit 88 år gammal. Bent hade under en lång tid uppdrag för det Socialdemokratiska Arbetarepartiet i Mölndal såväl inom kommunen som inom organisationen. 

Bent var fabriksarbetare och jobbade på Forbo Forshaga som tillverkade Linoleummattor. Han var också engagerad i det fackliga arbetet där. Bent hade både kyrkopolitiska och kommunala uppdrag för partiet. När det gällde de kommunala uppdragen så var det i första hand inom taxeringsnämnder och revision. Redan 1967 kom Bent med i Stadsrevisionen som hade till…

Läs mer

Det politiska landskapet kräver mod!

Vi närmar oss en valrörelse och våra politiska partier kommer att försöka överrösta varann om hur vi tänker ta oss an de utmaningar vi har framför oss och hur vi tänker styra och framförallt med vilka vi vill styra. Patrik Karlsson och Janette Olsson, ordförande och vice ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet, ser hinder med en fortsatt utveckling av dagens blockpolitik.

Det diskuteras samtidigt allt flitigare om blockpolitiken och dess resultat på svensk politik. Det gäller på allvar att fundera på styret av landet, regioner och kommuner. Och att våga släppa blocktänkandet skulle på allvar kunna öppna upp för politiska samtal om sakfrågor som arbetslösheten, skolan, klimatet och välfärden. På samma gång kan vi utesluta SD…

Läs mer
Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Mölndal

På tisdag den 3 oktober besöker Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, Mölndal och Forsåkersområdet. Syftet med besöket är att göra ministern uppmärksam på det behov av utbyggd infrastruktur som krävs för att Mölndal ska kunna fortsätta utvecklas i den takt som nu sker. Inte minst ska järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås diskuteras. 

Vi ser ju det som en självklarhet att den ska passera Mölndal som i övrigt utgör en stor kollektivtrafikknutpunkt. Det är också viktigt att påtala vikten av att Trafikverkets planering ibland hämmar stadsutvecklingen eftersom den ständigt drar ut på tiden. Vid mötet deltar Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Patrik Karlsson (S):…

Läs mer
facebook Twitter Email